RING TIL OS DØGNET RUNDT, ÅRET RUNDT - TLF. 2224 1438

FN's Verdensmål

Bang A/S arbejder med følgende mål:

4. Kvalitets uddannelse

Bang A/S uddanner løbende lærlinge og tager ansvar for at de får en god uddannelse.

Vi bidrager på denne måde med at øge kompetenceniveauet i samfundet inden for vores branche og sikrer at dygtige unge mennesker kan gøre karriere inden for faget.

 

5. Ligestilling mellem kønnene

Bang A/S tilbyder ansættelse til mænd og kvinder på lige fod.

 

7. Bæredygtig energi

Bang A/S rådgiver omkring løsninger inden for el-faget der understøtter den grønne omstilling. Efterfølgende både installerer og servicerer vi også disse løsninger.

Der er fokus på at reducere energiforbrug og mindske CO2 udslip.

 

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst

Bang A/S tager ansvar for at give alle en chance for komme i job. Vi har derfor ansat medarbejdere der er i flexjob, eller har andre aftaler der skal hjælpe med at knytte dem til arbejdsmarkedet.

 

12: Ansvarligt forbrug og produktion

Bang A/S anvender materialer af god kvalitet og vi medtager vores affald fra sagerne så det kan blive affaldssorteret korrekt og dermed blive genbrugt eller bortskaffet på den mest miljø- og klimavenlige måde.

 

13: Klimaindsats

Bang A/S understøtter den grønne omstilling ved at installere løsninger der reducerer energiforbruget hos vores kunder. Vi har også i egen bygning installeret energivenlige løsninger.

 

17: Partnerskab for handling

Bang A/S er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne og den vej igennem repræsenteret i blandt andet Klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren samt Partnerskab for Bæredygtigt Byggeri.
FN'S VERDENSMÅL FORKLARET

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

 Læs mere